Konkurs fotograficzny

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Las i mokradła”, organizowanym w ramach projektu LIFE-Lasy Janowskie PL. Konkurs ma zasięg regionalny i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województw lubelskiego oraz podkarpackiego.

Zgłaszane do konkursu prace powinny przedstawiać zwierzęta, rośliny, siedliska lub krajobrazy obszarów leśnych i/lub mokradłowych województw lubelskiego i/lub podkarpackiego.

Każdy uczestnik może nadesłać trzy fotografie (odbitki w formacie 10×15 cm oraz wersja elektroniczna). Do konkursu należy zgłaszać jedynie fotografie autorskie, wykonane samodzielnie, które nie były uprzednio nagrodzone w innym konkursie.

Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie fotografii, uhonorowane nagrodami rzeczowymi oraz publikacją w wydawnictwach RDOŚ w Lublinie.

Na zgłoszenia i zdjęcia organizatorzy czekają do 30 września 2019 roku włącznie (decyduje data wpływu do Organizatora). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 11 października 2019 roku.

Dodatkowe informacje: http://janowskie.rdos.lublin.pl/konkurs-fotograficzny-las-i-mokradla/

Konkurs fotograficzny

 

Żródło MBP Stalowa Wola