Poetycko i konkursowo

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli i Stowarzyszenie Literackie
„Witryna” zapraszają na promocję tomiku poezji Alicji Katarzyny Wojdyło „Niebieskie Płótno”. Podczas
spotkania, zaplanowanego na czwartek, 15 lutego, godzinę 18:00, zostanie również podsumowany
biblioteczny konkurs „Czytelnik roku 2023”. Obydwa wydarzenia odbędą się na 2. piętrze budynku przy
ul. ks. J. Popiełuszki 10, na holu.
„Niebieskie Płótno” to tomik w którym poetka zamieściła 35 swoich utworów. Jest w nim także też
miejsce na tworzenie własnych notatek, zapisanie myśli na temat danego utworu. – Podczas tworzenia
drugiego tomiku, miałam w sercu głównie dwa pragnienia. Pierwszym było podzielenie się swoimi
myślami i emocjami z Czytelnikiem, drugim jest rozprawienie się z pewnym mitem. Zbyt często słyszę,
przy okazji zwykłych rozmów, w jakikolwiek sposób związanych z poezją, gdy czytelnicy, którzy nie są
poetami, a chcą wyrazić pogląd na temat jakiegoś wiersza, w pierwszym odruchu usprawiedliwiają się,
że „nie znają się na poezji”. I tu pojawia się moja prośba do czytelnika. Proszę sobie nie żałować
interpretacji moich wierszy. Proszę się nimi dzielić z innymi i wysłuchiwać interpretacji innych osób.
Myślę, że nie ma nic ciekawszego, niż posłuchanie jak dla drugiej osoby brzmi ten sam wiersz, przesiany
jednak przez sito jej własnych doświadczeń, emocji, wrażliwości – zachęca autorka tomiku „Niebieskie
Płótno”.
Książka ukazała się przy wsparciu finansowym gminy Stalowa Wola, literat Ryszard Mścisz opatrzył
tomik swoją recenzją. – W wierszach Alicji Wojdyło uczucia, zmysły tworzą nader ważną stronę
osobowości, stanowią także wyznacznik postrzegania świata, natury. W pełnym sprzecznych myśli i
uczuć, wewnętrznej walki, zmagań w szkole życia – poetyckim świecie Alicji, zawsze kryje się nadzieja
pokrzepienie, coś co pozwala odnajdować sens i radość – zauważa R. Mścisz.