Egzamin na kartę rowerową ze stalowowolską policją

Na terenie gminy Zaklików policjanci przeprowadzili egzamin na kartę rowerową. Młodzi kierowcy musieli wykazać się, nie tylko znajomością przepisów ruchu drogowego, ale także ich praktycznym zastosowaniem na drodze.

Od poniedziałku na terenie gminy Zaklików policjantka wydziału ruchu drogowego przy wsparciu policjantów z Posterunku Policji w Zaklikowie przeprowadziła egzamin na kartę rowerową dla uczniów szkół. Policjanci odwiedzili placówkę w Lipie, Zdziechowicach i Zaklikowie.

Egzamin były poprzedzony spotkaniami uczniów z policjantami z miejscowego posterunku, którzy omawiali zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Osoby przygotowujące się do egzaminu miały również możliwość przećwiczenia swoich umiejętności na mobilnym miasteczku ruchu drogowego.

Podczas egzaminu, uczniowie musieli sprawnie pokonać tor i sygnalizować wykonywane manewry oraz pamiętać o obowiązujących przepisach. Policjanci zwracali uwagę na to jak cykliści radzą sobie z przeszkodami oraz w jaki sposób pokonują trasę, brali też pod uwagę czy właściwie interpretują znaki drogowe.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieci od 10 roku życia, aby samodzielnie poruszać się po drodze rowerem, muszą posiadać kartę rowerową.

Działania będa kontynuowane na terenie innych gmin.