Goście w MBP

24 kwietnia gościliśmy w MBP bibliotekarki z powiatu rzeszowskiego, pod opieką pracownika działu instrukcyjno-metodycznego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Celem wizyty była wymiana doświadczeń, inspiracja sprawdzonymi pomysłami na promocję czytelnictwa oraz zwiedzanie budynku Biblioteki Międzyuczelnianej.

Goście mieli również okazję zapoznać się z funkcjonowaniem bibliotek gminnych w powiecie stalowowolskim.

Żródło MBP Stalowa Wola