Zilustruj wiersz Juliana Tuwima

Filia nr 1 Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli ogłasza konkurs plastyczny dla 6-latków „Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima”. Konkurs organizowany jest z okazji 125. rocznicy urodzin Juliana Tuwima – pisarza, poety, tłumacza, autora wielu popularnych wierszy dla dzieci.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 6-letnich uczęszczających do przedszkoli z terenu miasta Stalowa Wola, każda praca powinna być wykonana samodzielnie, przez jedno dziecko, dowolną techniką plastyczną, w formacie A4. Wraz z pracą należy dostarczyć zgodę na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku dziecka, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Prace przekazane do konkursu przechodzą na własność organizatora, po zakończeniu konkursu będą eksponowane w Filii nr 1.

Prace należy składać w Filii 1 – Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, ul. Staszica 14, tel. (15) 842-05-62. Tam też można uzyskać informacje na temat konkursu. Termin składania prac: 30 kwietnia 2019 r. Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora, adres i nazwa przedszkola, tytuł wiersza, utworu, do którego powstała praca

Komisja powołana przez Organizatora, dokona oceny przekazanych prac i wyłoni laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody. Dla wszystkich uczestników przewidziano seans bajkowy jako dodatkową nagrodę za uczestnictwo w konkursie.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 13 maja 2019 r. o godz. 9:30 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli przy ul. 1 Sierpnia 9. Po wręczeniu nagród odbędzie się seans bajkowy dla wszystkich uczestników konkursu. Gdyby z przyczyn niezależnych od Organizatora zmianie uległ termin lub godzina ogłoszenia wyników, przedszkola niezwłocznie zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie.

Link do regulaminu

Żródło MBP Stalowa Wola