Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością

6 czerwca w MBP odbyło się podsumowanie konkursu „Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością”, jaki
już po raz 6. został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza i
Publiczną Szkołę Podstawową nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli. Na najlepszych czekały
nagrody i dyplomy.
Konkurs zorganizowano dla uczniów klas II i III szkół podstawowych w Stalowej Woli. Po
przeprowadzeniu wewnętrznych eliminacji w szkołach i wyłonieniu laureatów przeprowadzono etap
międzyszkolny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. W MBP zjawili się uczniowie z PSP nr 2
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, PSP nr 3 im. Bohaterów Westerplatte, PSP nr 4 im. E.
Kwiatkowskiego, PSP nr 5 im. Energetyków, PSP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika,
PSP nr 9 im. Jana Kochanowskiego, PSP nr 11 im. Szarych Szeregów, PSP nr 12 im. Jana Pawła II w
Stalowej Woli, Katolickiej Szkoły Podstawowej w Stalowej Woli.
Komisja w składzie Stanisława Stachyra-Bieńko – nauczycielka PSP nr 9 w Stalowej Woli, Iwona Granek
– kierownik Filii nr 3 MBP oraz Tomasz Gotkowski – pracownik Działu Promocji i Nowych Technik
Bibliotecznych, zdecydowała się wyróżnić aż 14 uczniów. Laureaci mieli okazję, aby jeszcze raz
zaprezentować wiersze, których tematem przewodnim były zwierzęta. Nie zabrakło utworów Juliana
Tuwima, Jana Brzechwy, Ludwika Jerzego Kerna, Agnieszki Frączek, Stanisława Jachowicza, Ignacego
Krasickiego, Urszuli Kozłowskiej czy Bogumiła Zająca. Fundatorami nagród byli Organizatorzy.
Laureatom i pozostałym uczestnikom konkursu składamy serdeczne gratulacje!
W kategorii klas II nagrodzono:
I miejsce – Wiktoria Pachla PSP nr 3
II miejsce – Oliwia Nienajadło PSP nr 4
III miejsce – Kacper Mysior PSP nr 11
Wyróżnienia otrzymali:
– Julia Cupiał – PSP nr 9
– Kamila Szkodzińska – PSP nr 12
– Kornelia Turek – PSP nr 2
– Elena Pikula – Katolicka Szkoła Podstawowa
W kategorii klas III nagrodzono:
I miejsce – Julia Kwapień – PSP nr 3
I miejsce – Marcel Winiarski – PSP nr 9
II miejsce – Izabela Grymulska – PSP nr 11
III miejsce – Nina Mucha – PSP nr 7
Przyznano także 3 wyróżnienia:
– Filip Mysior – PSP nr 11
– Zuzanna Goc – PSP nr 12
– Inga Wilczak – PSP nr 5