Warsztaty WERS z młodymi poetami

W sobotę, 16 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli, młodzi twórcy literatury spotkali się na Warsztatach Literackich „Wers” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Na zajęciach młodzi ludzie podejmujący próby literackie mogą doskonalić swoje  umiejętności językowe, stylistyczne, poznawać poezję klasyków polskich i uznanych poetów ze Stalowej Woli i okolic, spróbować swych sił w Turniejach Jednego Wiersza.

 „Wers” powstał 19 lat temu z inicjatywy Stanisławy Bieńko-Stachyry, Joanny Rybak i Anny Żywczyk, których marzeniem było stworzenie miejsca spotkań uzdolnionych literacko młodych mieszkańców Stalowej Woli i warunków do rozwoju ich talentu i pasji. Celem było objęcie opieką młodych ludzi, którzy podejmują własne próby literackie i oczekują pomocy merytorycznej i metodycznej w zakresie pracy nad tekstem literackim. Początkowo warsztaty skupiały dzieci i młodzież klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjalnych interesującą się poezją. W ostatnich latach zmieniono formułę zajęć, rozszerzając o inne krótkie teksty prozatorskie (nowele, opowiadania, eseje). Miłość, świat przyrody, dylematy wieku dorastania, nadziei i rozczarowania światem – to motywy pojawiające się w wielu utworach poetów.

– Celem naszym jako prowadzących zajęcia jest dyskretne towarzyszenie młodym ludziom w ich poszukiwaniach twórczych oraz motywowanie do zapisywania swych obserwacji, przeżyć, refleksji. Zależy nam na pobudzaniu kreatywności uczestników, dlatego preferowane formy prac na zajęciach to ćwiczenia wyobraźni, zabawy słowem, wymyślanie historii, wspólne pisanie tekstów oraz zajęcia tematyczne, np. inspiracje plastyczne, muzyczne, magiczne miejsca – mówią opiekunki młodych poetów.

Warsztaty Literackie „Wers” mogą poszczycić się sukcesami młodych poetek (liczne nagrody w ogólnopolskich i regionalnych konkursach, 5 osób wydało tomiki autorskie). W 2004 r prowadzące warsztaty Anna Żywczyk, Stanisława Bieńko-Stachyra i Joanna Rybak otrzymały Nagrodę Prezydenta Miasta Stalowa Wola „Gałązkę Sosny” za upowszechnianie literatury wśród dzieci i młodzieży. Dorobek twórczy uczestników Warsztatów Literackich „Wers” prezentowany był dorocznie od 2004 roku w programach artystycznych „Słowa muzyką malowane”. Od 2009 roku Warsztaty Literackie „Wers” działają w ramach zadania „Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli” finansowanego ze środków Gminy.

Żródło MBP Stalowa Wola