Uroczyste otwarcie Bloku Operacyjnego w stalowowolskim szpitalu

W Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli odbyła się uroczystość otwarcia nowego Bloku Operacyjnego, Pracowni Endoskopii oraz Centralnej Sterylizatorni. Inwestycja ta kosztowała 25 mln z. Szpital realizował ją w ramach projektu „Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych”.

Uroczystość przyciągnęła wielu ważnych gości. Pojawili się ministrowie, wiceministrowie oraz przedstawiciele władz samorządowych.

 

Nowy blok operacyjny był niezbędny. Stary blok liczy sobie już 63 lata. Dzięki tej inwestycji znacznie polepszą się warunki pracy personelu medycznego, zwiększy się komfort leczonych pacjentów, a ponadto będzie możliwość wykonywania większej liczby zabiegów.