Rozmawiali o wodzie

15 listopada w Sali konferencyjnej stalowowolskiej biblioteki odbyła się konferencja „Nadzór nad jakością wody w Niepodległej”, którą zorganizował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli.

Cele i zadania w ochronie zasobów wodnych przedstawił zgromadzonym gościom Witold Bielecki – Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wybrane zagrożenia i ochrona wód w aspekcie zadań organów administracji omówił  Witold Tutak – Kierownik Referatu Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.  Prelekcję pt. „Wodo jesteś naszym życiem” wygłosił  Radosław Sagatowski – Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli. Z kolei Aktualnie obowiązujące zasady nadzoru nad jakością wody do  spożycia przez ludzi omówiła Dorota Grząśko – Oddział Nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Stalowej Woli.

Badania jakości wody do spożycia przez ludzi wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli” przybliżyła Anna Wydra – Ozga – Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stalowej Woli, zaś ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu stalowowolskiego w 2019 roku – Iwona Lubaś –   Oddział Nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Stalowej Woli.

Żródło MBP Stalowa Wola