Powiat przejmuje „Medyka”, szkołą nadal będzie kierował Robert Grzyb

Robert Grzyb wygrał konkurs na dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny
Chrzanowskiej w Stalowej Woli. Szkoła ta, od września będzie prowadzona przez Powiat
Stalowowolski. Funkcjonujące obecnie w Stalowej Woli Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – nazywane popularnie „Medykiem”, czekają wkrótce spore zmiany. Szkoła prowadzona dotychczas przez Województwo Podkarpackie, trafi od 1 września 2021 r. pod egidę Powiatu Stalowowolskiego.

– W związku z tym, że województwo nie było zainteresowane dalszym prowadzeniem tej szkoły, a nam zależało na zapewnieniu funkcjonowania tak mocno związanej ze środowiskiem lokalnym jednostki oświatowej oraz kontynuacji kształcenia słuchaczy w zawodach medycznych, postanowiliśmy ją przejąć. Uznaliśmy, że jest ona wciąż potrzebna na naszym rynku edukacyjnym, a jej oferta jest ciekawa dla potencjalnych słuchaczy. A gdybyśmy jej nie przejęli, zostałaby zlikwidowana. Dlatego też doszliśmy do porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie – najpierw odpowiednią uchwałę podjął w marcu tego roku Sejmik Województwa Podkarpackiego, a w czerwcu uczyniła
to Rada Powiatu Stalowowolskiego – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

„Medyk” zmieni nie tylko organ prowadzący, ale i nazwę. Wynika to z tego, że Sejmik
Województwa Podkarpackiego podjął uchwały w sprawie rozwiązania Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli i przekazania do prowadzenia Powiatowi Stalowowolskiemu tylko Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli. Województwo Podkarpackie zobowiązało się jednocześnie udzielić Powiatowi Stalowowolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem szkoły w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w wysokości 340 000 zł. Ewentualne brakujące środki zostaną pokryte z budżetu Powiatu Stalowowolskiego.
Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej nie zmieni swojej siedziby – wciąż
będzie funkcjonowała w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli, a więc przy ul. Staszica 5. Nadal będzie nią też kierował Robert Grzyb, który wygrał konkurs na dyrektora i od 1 września będzie kontynuował zarządzanie przekształconą placówką. Powierzenie obowiązków dyrektora odebrał od starosty Janusza Zarzecznego w dniu 23 lipca 2021 roku.

W roku szkolnym 2021/2022 Medyczna Szkoła Policealna prowadzi nabór na następujące
zawody:

technik masażysta
technik elektroradiolog
technik sterylizacji medycznej
technik farmaceutyczny
opiekun medyczny
podolog