Międzynarodowy Dzień Mediacji 2020

W tym roku Tydzień Mediacji odbywa się w dniach 12-16 października, natomiast Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 15 października. Ogólnopolska inicjatywa ma na celu upowszechnienie idei mediacji, jako narzędzia rozwiązywania konfliktów, bez konieczności kierowania sprawy do sądu. W działania włączyli się również stalowowolscy policjanci. W Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli prowadzona jest kampania informacyjna w tym zakresie. O polubownych metodach rozwiązywania sporów, informacji udzielają policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego.

Trwa Tydzień Mediacji, który rozpoczął sie 12 października i potrwa do 16 października. W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony jest 15 października. Celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie ugodowego rozwiązywania konfliktów.

Mediacja, to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów na świecie jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów.

Ta inicjatywa ma charakter cykliczny, co roku organizowana jest przez środowiska prawnicze. Organizatorzy chcą w ten sposób uświadomić stronom uczestniczącym w sporze, że mają prawo do mediacji, jeszcze zanim sprawę przejmie sąd i w konsekwencji podejmie arbitralną decyzję. Jak podkreślają prawnicy, rozstrzygnięcie konfliktu poprzez mediację, czyli bezpośrednio przez zwaśnione strony, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani.

Policjanci, wzorem lat ubiegłych, aktywnie włączyli się w działania promujące mediacje, jako skuteczną metodę rozwiązywania sporów. W Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli w dniach 12-16 października prowadzona jest kampania informacyjna w tym zakresie. O polubownych metodach rozwiązywania sporów, informacji udzielają policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego.

Więcej informacji w tym zakresie znajduje się na stronie www.mediacja.gov.pl

Źródło KPP Stalowa Wola