Lekcja o Lasowiakach

25 marca 2019 roku w bibliotece odbyła się pogadanka z prezentacją multimedialną dla uczniów pięciu klas czwartych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania różnych wiadomości o kulturze ludowej Lasowiaków.

Warunki środowiska naturalnego, rozwój się osadnictwa, pochodzenie osadników, gospodarka wsi lasowiackiej, codzienne zajęcia mieszkańców, to tylko niektóre omówione zagadnienia. Pokazano także jak wyglądała tradycyjna zabudowa oraz wystrój wnętrz chałupy lasowiackiej, jakie noszono stroje. W drugiej części spotkania omówiono lasowiackie tradycje świąt Wielkiej Nocy. Uczniowie zadawali szereg pytań, sami także opowiadali o zwyczajach lasowiackich, które zachowały się w ich domach.

Żródło MBP Stalowa Wola