Krzyżówka, plotka i Sokrates

7 marca po raz kolejny do biblioteki zawitały dzieci ze świetlicy „Tęcza”. Spotkanie rozpoczęło się od przeczytania im bajki „Trzy Sita” Sofoklesa, która posłużyła za punkt wyjścia do rozważań na temat plotki. Dzieci zastanawiały się czy to co mówimy, co przekazujemy i to co wychodzi z naszych ust czy przejdzie przez trzy sita jak to zrobił Sokrates? Czy zawsze jest prawdziwe, dobre i potrzebne?

Jakie ryzyko pociąga za sobą przytaczanie opinii i plotek? Na zakończenie spotkania uczestnicy rozwiązywali sokratesową krzyżówkę obrazkową.

Żródło MBP Stalowa Wola