Konkurs poezji religijnej

Do 16 lutego można nadsyłać swoje prace na konkurs poezji religijnej „Moje drogi do Boga Stalowa Wola 2020 dla dzieci i młodzieży, który zorganizowała Parafia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli.

Oto przydatne rzeczy z regulaminu, jakie możemy znaleźć, jeśli planujemy stanąć w konkursowe szranki:

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Stalowej Woli.

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do 18 roku życia.

Nadsyłane utwory własnego autorstwa nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane.

Wraz z utworem należy dołączyć pisemne oświadczenie (pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka, które w dniu składania oświadczenia nie ukończyło 18 roku życia) zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na nieodpłatne publikowanie zgłoszonego na konkurs wiersza.

Każdy autor może przesłać jeden utwór (napisany na maszynie, komputerze lub bardzo czytelnym pismem) na papierze formatu A4.

Pod wierszem autor powinien zamieścić: imię, nazwisko, wiek oraz adres szkoły.

O podziale nagród zadecyduje jury w składzie:

Agata Linek – członek Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich

Izabela Zubko – członek Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury

Elżbieta Ferlejko – członek Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli

Wiersze spełniające wszystkie zasady niniejszego regulaminu ocenione będą przez Jury w czterech kategoriach: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-18 lat (Jury zastrzega sobie inny podział w przypadku dużej/małej ilości prac w danej kategorii wiekowej).

W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

Nagroda nieodebrana podczas finału przechodzi do kolejnej edycji.

Jury zwróci szczególną uwagę na wartość poetycką oraz siłę wyrazu religijnych przeżyć.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Termin nadsyłania utworów upływa 16 lutego 2020 roku.

Wiersze prosimy przekazywać na adres:

Parafia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej

ul. Ofiar Katynia 57

37-450 Stalowa Wola

lub katechetom uczącym w szkołach.

zgoda/oświadczenie

Żródło MBP Stalowa Wola