Czeka na remont

Feralna ulica Poniatowskiego doczeka się przebudowy.