Bohaterka Irena Sendlerowa

5 kwietnia dzieci ze Świetlicy Środowiskowej “Promyczek” przy parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Stalowej Woli uczestniczyły w zajęciach poświęconych Irenie Sendlerowej. Spotkanie rozpoczęło się zapoznaniem uczniów z biografią Ireny Sendlerowej . Opowieść przeplatana była czytaniem fragmentów książek Anny Czerwińskiej-Rydel “Listy w butelce.

Opowieść o Irenie Sendlerowej” i Renaty Piątkowskiej “Wszystkie moje mamy” . Uczniowie omawiali fakty z życia bohaterki spotkania, jej działalność w konspiracji. Zastanawiano się jakimi zasadami kierowała się w swym życiu,, dlaczego podjęła decyzję o pomocy żydowskim dzieciom, czy to była trudna decyzja, na kogo mogła liczyć. Kolejnym elementem zajęć była rozmowa o wartościach i postawach oraz cechach charakteru Ireny Sendlerowej. Zastanawiano się, które z nich są najważniejsze i które z nich naśladować. Dzieci na symbolicznym murze wypisywały te cechy charakteru , które sprawiły, że była zdolna do podjęcia się tak niezwykłych czynów. Następnie dyskutowano jak obecnie możemy aktywnie pomagać innym ludziom. Uczestnicy spotkania przygotowali kartki z wypisanymi swoimi dobrymi uczynkami. Zostały one wrzucane je do słoika ( na wzór tego, jak Irena Sendlerowa przechowywała dane uratowanych dzieci). Każda wrzucona karteczka powodowała symboliczne odjęcie cegiełki z muru. Zadanie to pozwoliło uzmysłowić uczestnikom zajęć jak dużo zależy od naszego postępowania. A każda, nawet ta najdrobniejsza pomoc ma wielkie znaczenie.

Żródło MBP Stalowa Wola