Zmiana planów związana z budową integracyjnego żłobko-przedszkola

Placówka będzie przeznaczona dla większej ilości dzieci niż pierwotnie zakładano.