Zawód policjanta jest bardzo ciekawy

Spotkanie z policjantem rozpoczęło cykl zajęć poświęconych ciekawym zawodom, zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku w trakcie ferii zimowych. Policja jako pierwsza mogła promować zawód policjanta i zachęcać do starań w przyszłości o wstąpienie w szeregi mundurowe.

W czasie spotkania dzieci i młodzież dowiedziały się, jakie wymagania musi spełnić kandydat do policji. Funkcjonariusz omówił etapy postępowania rekrutacyjnego począwszy od testu wiedzy, poprzez test sprawnościowy i test psychologiczny. Podkreślał w trakcie spotkania, że służba w tej formacji wymaga wiele poświęceń, ale daje również ogromną satysfakcję z niesienia pomocy potrzebującym. Opowiedział dzieciom o sytuacjach, z którymi spotkają się w życiu codziennym w związku z niesieniem pomocy osobom chorym i potrzebującym. Podkreślili, że policjant, to osoba, na której pomoc zawsze można liczyć, jest przyjazny i serdeczny dla wszystkich.

Profilaktyk st. asp. Bernard Dul omówił także specyfikę pracy służb patrolowych, ruchu drogowego i pionu dochodzeniowo-śledczego. Pokazał sprzęt będący na wyposażeniu policji i pozwolił usiąść za kierownicą radiowozu.

Korzystając z okazji policjant omówił podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Opowiedział, jak powinno się zachować w obliczu załamania tafli lodowej na zbiorniku wodnym i jak nieść pomoc, aby była skuteczna i nie narażała na utratę życia. Wspominał o niebezpieczeństwie zjazdów na sankach z górek usytuowanych w pobliżu ulicy i zasadach organizacji bezpiecznych kuligów. Przestrzegał przed uczestnictwem w kuligach ciągniętych przez traktory czy samochody. 

Za aktywne uczestnictwo w zajęciach dzieci dostały nagrody ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta Nisko oraz odblaski z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

Źródło KPP Nisko