Wotum zaufania i absolutorium dla Lucjusza Nadbereżnego