Woda to życie

W związku z obchodami Światowego Dnia Wody, który przypada na 22 marca odwiedziła nas klasa III z PSP nr 4. Dzieci wysłuchały pogadanki na temat znaczenia wody w życiu każdego z nas. Celem spotkania było kształtowanie wśród dzieci świadomości ekologicznej, dotyczącej wartości wody i wykształcenia pozytywnych postaw dbania o nią.

Dyskusja na temat jak oszczędzać wodę zakończyła się pracą grupową, podczas której powstał plan szanowania wody w życiu codziennym. Następnie uczniowie poznawali przysłowia o wodzie, które dostarczyły im nowych informacji na temat mądrości ludowych. Na zakończenie wszyscy odczytali uroczystą przysięgę “przyjaciela przyrody”, którą obiecali przestrzegać składając własnoręczny podpis.

Żródło MBP Stalowa Wola