Wmurowanie kapsuły czasu w budynek Centrum Edukacji Multimedialnej