Widowisko teatralne SZTUKA NA WARSZTAT

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza na widowisko teatralne SZTUKA NA WARSZTAT, opowiadające o życiu i twórczości wybitnej artystki Zofii Stryjeńskiej.

Na scenie wystąpią uczestnicy zajęć artystycznych NCK Sokół, którzy pod okiem uznanych
ekspertów z różnych dziedzin sztuki przygotowali wspaniały spektakl łączący w sobie teatr, muzykę i taniec.

W ramach tego zadania zrealizowano cykl warsztatów artystycznych, wykraczających poza naszą standardową ofertę zajęciowo – warsztatową. Uczestnicy zespołów działających przy NCK „Sokół” brali udział w warsztatach tańca współczesnego, ludowego, warsztatach teatralnych i muzycznych. Poprowadzili je uznani eksperci różnych dziedzin sztuki. Wszystkie zaplanowane działania miały charakter artystyczno – edukacyjny, a ich realizacja pozwoliła na aktywizację twórczą i podniesienie kompetencji artystycznych społeczności lokalnej.

Premiera: 3.12, godz. 17.30

Spektakl: 5.12, godz. 10.30, 8.12, godz. 17.30

WSTĘP WOLNY – WEJŚCIÓWKI DO ODEBRANIA W SEKRETARIACIE NCK „SOKÓŁ”

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

LINK : https://www.youtube.com/watch?v=o_bMA5OsdFc