Votum nieufności dla Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy

 

Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Stalowej Woli domaga się natychmiastowej rezygnacji Pana Ryszarda Proksy ze stanowiska
Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania lub niezwłocznego odwołania
go z tej funkcji przez Walne Zebranie Delegatów.
Członkowie Solidarności domagają się podniesienia płac w oświacie na poziomie
nie mniej niż o 650 złotych od stycznia tego roku i kolejnych 15 procent od stycznia 2020
roku do wynagrodzenia zasadniczego, bez względu na stopień awansu zawodowego
nauczyciela, a także podwyżek nie tylko dla nauczycieli, ale też administracyjnych
pracowników oświaty.
Członkowie Solidarności uważają, ze podpisanie przez Pana Proksę porozumienia w dniu 7 kwietnia 2019 roku było zlekceważeniem płacowych postulatów NSZZ „Solidarność” i doprowadziło to do głębokich i niszczących podziałów środowiska oświatowego oraz rezygnacji wielu członków z przynależności do Związku.
Ponadto uzasadnieniem dla rezygnacji z funkcji przewodniczącego lub odwołaniem z tej
funkcji Pana Ryszarda Proksy jest upolitycznienie działań, chaos w przedstawianiu
postulatów sporu zbiorowego oraz sposób prowadzenia negocjacji z Rządem.

 

 

źródło: http://oswiata-s-stalowawola.pl/