Utrudnienia w ruchu – ul. Sopocka w Nisku

Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że z dniem 30 marca 2020 r. (poniedziałek) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu –całkowite ograniczenie przejezdności przez przebudowywany odcinek ul. Sopockiej.

Zamknięcie odcinka drogi powiatowej Nr 1051R związane jest z przebudową obiektu mostowego nad rzeką „Barcówka”. Przewidywany termin przywrócenia przejezdności odcinka drogi planowany jest na dzień 1 czerwca 2020 r.

Mieszkańcy posesji od nr 1 do 61 – dojazd od ul. Pięknej, ul. Potok i ul. Węgrzynowskiego, natomiast posesje od nr 62 do 114 – dojazd od strony drogi krajowej Nr 77 (relacji Stalowa Wola – Nisko).

Celem umożliwienia komunikacji pieszych i rowerzystów zostanie wybudowana
tymczasowa kładka. Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się na przebudowywanym odcinku drogi oraz wybieranie dróg alternatywnych, celem dojazdu do swoich posesji.