Ulica Krótka w Zarzeczu została oddana do użytku

W Zarzeczu miał miejsce odbiór ulicy Krótkiej, która została przebudowana i pokryta masa bitumiczną.

Wykonawcą zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka położonej na działce nr ewid. 1752, 1337/5, 1774 w msc. Zarzecze – ETAP III – odcinek nr 1 w km 0+166,00 do km 0+276,00 i odcinek nr 3 w km 0+000,00 do km 0+053,50” był Leszek Kochanowicz właściciel Firmy Usługowo Handlowo Produkcyjnej z Zielonki koło Raniżowa.

W ramach prac na drodze o łącznej długości 163,5 m wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, wzmocniono podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, wykonano podbudowy z kruszywa, nawierzchnię jezdni, pobocza i roboty wykończeniowe.

W oficjalnym odbiorze nowej ulicy uczestniczyli Konrad Krzyżak Burmistrz Gminny i Miasta Nisko, Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Katarzyna Ożóg-Bąk oraz Adam Sikora, Paweł Mateja Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w UGiM Nisko, Łukasz Kędra Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. Dróg i Energii Elektrycznej w UGiM Nisko, a także Przedstawiciel Wykonawcy Jakub Brzozowski.

Wartość całego zadania to 111 833,32 zł.

 

źródło: UGiM Nisko