Targ staroci

Rozwadów przyciągnął tłumy na pierwszy targ staroci.