Tak piszę o muzyce

Związki muzyki i literatury, plastyki  sięgają czasów najdawniejszych i są ze sobą ściśle związane. Dźwięk i słowo wzajemnie inspirują artystów do tworzenia. Także tych najmłodszych. Muzyka, wśród uczniów podejmujących pierwsze próby literackie, wzbudza emocje, wywołuje nastrój. Swoje wrażenia młodzi przelewają na papier w formie słów, wersów i zdań. Taki cel miało zorganizowanie w ramach III Festiwalu im. Janiny Garści I edycji konkursu literackiego „Tak piszę o muzyce”.

Fundacja Wspierania Kultury „Amadeusz” przy współpracy z  Miejską Biblioteką Publiczną im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli ogłosiła w czerwcu konkurs skierowany do uczniów las IV-VIII szkół podstawowych w powiecie stalowowolskim. Inspiracją do napisania utworów poetyckich i krótkich form prozatorskich były kompozycje Janiny Garści i utwór „Cztery pory roku” Antonio  Vivaldiego.

Do konkursu przystąpili uczniowie szkół podstawowych nr 3,7,9,12 w Stalowej Woli, Antoniowie, Radomyślu nad Sanem i Pysznicy.

Komisja konkursowa, w składzie Stanisława  Bieńko-Stachyra, Joanna Rybak (prowadzące Warsztaty Literackie „Wers”) i  Elżbieta Ferlejko (poetka),  oceniła utwory w 2 kategoriach: poezji i prozie. Postanowiła nagrodzić 12 osób za ich aktywność twórczą, przyznać  nagrody za zajęcie I-III miejsca, wyróżnienia i nagrodę specjalną.

Laureaci konkursu :

I miejsce :  Karina Majerska –  PSP nr 3 (od września uczennica kl. I LO im. KEN)

I  miejsce: Grzegorz Sobkiewicz – PSP nr 12 kl. V

II miejsce: Aleksandra Maślach –  PSP w Pysznicy kl. VII 

II miejsce : Gabriella Piechocka –  PSP w Antoniowie kl. VII 

III miejsce: Dagmara Adamczyk – PSP nr 9 kl. VIII  za wiersz

III miejsce: Patrycja Wermińska – PSP w Pysznicy kl. VII  

Nagroda specjalna za wiersz „Wiosna Antoniego”  powędrowała do Cezara Aleksandra Łepskiego z PSP w Radomyślu nad Sanem, kl. IV – najmłodszego uczestnika konkursu za wiersz  „Wiosna Antoniego”.

Wyróżnienie w kategorii „Proza” otrzymała Magdalena Kulka (PSP Pysznica) za opowiadanie  „Czar muzyki”.

Nagrody książkowe otrzymali również:   Wiktoria Potocka (PSP nr 7),  Anna Adamczyk (PSP nr 9), Klaudia Korona (PSP Pysznica), Szymon Haliniak (PSP Pysznica).

Nagrody ufundował prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, nagrodę specjalną dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza  Ewa Biały.

Wiersze znalazły się w katalogu pokonkursowym III edycji konkursu plastycznego „Tak widzę muzykę” i I edycji konkursu literackiego „Taki piszę o muzyce”, wydanym przez Fundację Wspierania Kultury „Amadeusz”.

W 3. dniu Festiwalu, w trakcie koncertu „Amadeusz zaprasza”, zostały wręczone nagrody laureatom przez  prezes Fundacji Wspierania Kultury „Amadeusz” Magdalenę Pamułę i kierownika Biblioteki Głównej MBP Joannę Rybak. Festiwalowa publiczność miała możliwość wysłuchać wierszy w interpretacji Agnieszki Dwojak-uczennicy Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. K.C. Norwida i Magdaleny Krawiec – uczennicy LO im. KEN w Stalowej Woli.

Żródło MBP Stalowa Wola