Start cyfryzacji w MP

Multimedia Polska kończy erę telewizji analogowej i wchodzi w proces cyfryzacji.