Stalowowolska biblioteka doceniona za pielęgnowanie regionalizmu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie dotyczącym działalności związanej z regionalizmem. Konkurs został ogłoszony przez redakcję „Poradnika Bibliotekarza” pod nazwą „Regionalizm – specjalność bibliotek”.

Celem konkursu było podzielenie się doświadczeniami i efektami swojej pracy. Nagrodzono 9 bibliotek, które realizują, w ramach swej działalności regionalnej, oryginalne i różnorodne pomysły. Wśród wyróżnionych znalazła się także stalowowolska książnica.

– Stalowowolska MBP może się pochwalić bogatym księgozbiorem regionalnym, atrakcyjną i różnorodną edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych, wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych (Stalowowolska Biblioteka Cyfrowa). Poprzez spotkania autorskie, spotkania z regionalistami, pogadanki, odczyty, gawędy, prezentacje multimedialne, zajęcia połączone z zabawą lub zajęciami plastycznymi bibliotekarze starają się rozbudzić wśród najmłodszych i tych trochę starszych dzieci zainteresowanie dziejami i kulturą regionu. Pomaga w tym także atmosfera miejsca i otoczenie książkami. Tematyka zajęć edukacyjnych i kulturalnych oscyluje wokół dziedzictwa Centralnego Okręgu Przemysłowego, historii miasta tak nierozerwalnie związanego z dziejami COP-u, portretów  budowniczych miasta, pierwszych pionierów, postaci ważnych dla regionu w różnych dziedzinach życia. Ważnym zadaniem jest też przekazanie kolejnym pokoleniom wiedzy o kulturze regionu lasowiackiego, o jego bogatych tradycjach, obyczajach – przekonuje Ewa Biały, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza.

W 2019 roku w samej Bibliotece Głównej w pogadankach i wykładach wzięło udział 617 uczniów klas  I –VIII, a do marca  2020 – 163. Prezentacje multimedialne, książki, albumy, stanowią świetne  dopełnienie opowieści pełnych ciekawostek i zaskakujących informacji da młodych mieszkańców naszego miasta. Najmłodsi uczestnicy zajęć (przedszkolaki i uczniowie klas I-VI) po krótkich pogadankach wprowadzających w dany temat uczestniczą w warsztatach plastycznych.

– Tradycją stalowowolskiej biblioteki jest organizowanie konkursów o tematyce regionalnej. Są to konkursy literackie, plastyczne, wiedzy o historii regionu. Na stałe w bibliotecznym kalendarzu imprez znalazły miejsce międzypokoleniowe warsztaty świąteczne dla mieszkańców Stalowej Woli. Wtedy hol biblioteki zapełnia się dziećmi, rodzicami i dziadkami, którzy wspólnie z bibliotekarzami tworzą ozdoby świąteczne nawiązujące do ozdób lasowiackich. Oryginalne, własnoręcznie wykonane palmy, podłaźniczki, papierowe ozdoby choinkowe ozdabiają  w czasie świąt stalowowolskie domy – wylicza Joanna Rybak, kierownik Biblioteki Głównej.

Przez kilka lat działał w bibliotece Klub Młodych Regionalistów zorganizowany dla młodych entuzjastów i pasjonatów poznania historii małej ojczyzny, który realizował projekt „Rozkochać w swej ziemi’”. Dla najmłodszych stalowowolscy bibliotekarze od wielu lat organizują cykliczne zajęcia podczas ferii i wakacji. Inspiracją do spotkań stają się często tematy związane z historią miasta. Na przykład w 2015 roku pracownicy MBP stworzyli z dziećmi makietę kilku dzielnic miasta. Mali architekci i budowniczowie projektowali i budowali ulice, obiekty miejskie, kościoły. Z kartonów i pudełek wyczarowywali bloki mieszkalne wokół których rosły „sosny”, tak charakterystyczne dla krajobrazu naszego miasta. Z kolei w czasie ferii  w 2019 roku dla dzieci w wieku 6-12 lat zorganizowano zimowe zajęcia  z historią dworca kolejowego w tle pt. „Przystanek Biblioteka”. Zajęcia dotyczyły historii i tradycji kolejnictwa w Rozwadowie.

Dla dorosłych stalowowolan od wielu lat stalowowolska biblioteka, w każdy ostatni czwartek miesiąca, organizowała spotkania  dla miłośników literatury regionalnej, promuje poetów i pisarzy z naszych terenów. Działalność ta zostanie wznowiona niebawem – po poluzowaniu restrykcji sanitarnych.

Żródło MBP Stalowa Wola