Stalowa Wola z prądem nowoczesności

75% kursów komunikacji miejskiej w Stalowej Woli będzie realizowanych przez elektryczne autobusy. Taki cel stawia przed miastem jego włodarz Lucjusz Nadbereżny. W ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w gminie Stalowa Wola” o 4 pojazdy powiększy się więc tabor autobusów elektrycznych. Wybudowana też zostanie niezbędna infrastruktura do ich ładowania.

Obecnie miejski przewoźnik dysponuje 10 niskoemisyjnymi autobusami elektrycznymi. Realizują one blisko 45% wszystkich kursów komunikacji miejskiej. Po zakupie nowych pojazdów ma to być już 75%, co byłoby jednym z najlepszych wyników w kraju pod względem elektromobilności w komunikacji publicznej. Równocześnie z użycia wycofywane zostaną stare Jelcze.

– Całkowitą elektryfikacją obejmiemy linie nr 1, 4, 17, które są kluczowe z punktu widzenia obsługi komunikacji miejskiej, jak i tej dotyczącej naszych partnerów z sąsiednich gmin – zapowiada prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Jak podkreśla włodarz miasta, autobusy elektryczne są bardziej ekonomiczne. Dla porównania w grudniu koszty energii w autobusie elektrycznym wyniosły 0,71 zł, a w autobusie spalinowym – 1,36 zł.

W ramach projektu rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego w Stalowej Woli wybudowana zostanie też pętla autobusowa z drogą dojazdową, parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w Charzewicach. Cała inwestycja ma kosztować ponad 14 mln zł. W ramach tej kwoty jest podatek VAT w wysokości blisko 2,4 mln zł, który jak mówił prezydent zostanie odzyskany. Na realizację projektu miasto chce pozyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości ponad 9,6 mln zł. Ze środków budżetowych na tę inwestycję miasto przeznaczy kwotę około 2 mln zł.

źródło : Urząd Miasta Stalowa Wola