Spotkanie młodych literatów

16 listopada odbyło się kolejne spotkanie uczestników Warsztatów Literackich “Wers”. Tematem przewodnim zajęć była poezja gramatyczna. Zagadnienia gramatyczne zawarte w wybranych wierszach to pretekst do wielu ćwiczeń i zabaw językowych. Młodzież zapoznała się z wybranymi utworami I.K. Gałczyńskiego, J. Tuwima i A. Mickiewicza. Na podstawie tych tekstów rozwiązywała zagadki językowe.

Były też zabawy umysłowe (kalambury) z cyklu “Jakie to związki frazeologiczne i przysłowia”. W zorganizowanym Turnieju Jednego Utworu zwyciężył wiersz Gabrielli Sharkey “Chwila”. Prowadzących warsztaty urzekł także wiersz Weroniki Kalandyk „Hibiskus”. Zaprezentowane teksty poddane zostały analizie pod względem języka i wyrażania treści. W opinii prowadzących nowe wiersze dowodzą dojrzałości w zakresie tematyki (wiersze refleksyjne) i języka poetyckiego.

Żródło MBP Stalowa Wola