Rysowali Tytusa w Stalowej Woli

W Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli podziwiać można wystawę prac uczestników konkursu „Tytus w Stalowej Woli”, zorganizowanego przez Filię nr 1. Wyłonieni laureaci osobiście odbierali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci 25 ksiąg przygód Tytusa, Romka i A’Tomka.

Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III oraz IV-VII szkół podstawowych z terenu miasta Stalowa Wola, a jego celem było przybliżenie twórczości komiksowej H. J. Chmielewskiego, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie fantazji, wyobraźni twórczej oraz umiejętności manualnych.

Wpłynęło 60 prac:

Klasy I-III – 16 prac

Klasy IV-VII – 44 prace

Komisja konkursowa w składzie: Agata Magdziak – przewodnicząca komisji, plastyk, Agnieszka Stan – pracownik MBP, plastyk oraz Anna Orzechowska-Kopeć – pracownik Filii nr 1 MBP w Stalowej Woli wyłoniła 10 laureatów, którym przyznano nagrody w postaci zestawu komiksów.

Kategoria 1, klasy I-III:

Aleksandra Krawczyk    klasa 1, PSP nr 5

Kajetan Faraś              klasa 3, PSP nr 5

Gabriele Raškevičiute   klasa 1, PSP nr 7

Alicja Kwiecień            klasa 3, PSP nr 12

Kategoria 2, klasy IV-VII:

Martyna Bednarczyk     klasa 4, PSP nr 3

Aleksandra Szyszka      klasa 4, PSP nr 12

Amelia Kramek            klasa 4, PSP nr 12

Veronica Agaiby          klasa 5, PSP nr 12

Gabriela Klimek          klasa 6, PSP nr 12

Anna Adamczyk          klasa 6, PSP nr 9

Prezentujemy jedynie nagrodzone prace, natomiast cała pokonkursowa wystawa jest do obejrzenia w Filii nr 1 przy ul. Staszica 14. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Żródło MBP Stalowa Wola