Rozpoczęcie prac przy budowie S19 na odcinku Nisko Południe – Podgórze

Właśnie rozpoczęły się prace na budowie kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19, od Niska Południe do Podgórza. Odcinek ten jest już trzecim odcinkiem w województwie podkarpackim, na którym rozpoczęły się już prace budowlane. Z tej okazji miało miejsce symboliczne wbicie łopaty pod budowę tego odcinka.

– Dzisiaj rozpoczyna się budowa kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia na terenie naszego kraju. Via Carpatia to droga życia nie tylko dla Polski wschodniej, ale także kręgosłup komunikacyjny Inicjatywy Trójmorza. Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do szczęśliwego końca proces budowy tego ważnego szlaku drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Na 11,5 km dwujezdniowej drogi ekspresowej pojawią się:  pasy awaryjne, rezerwa miejsca pod trzeci pas ruchu oraz drogi dojazdowe. Ponadto pojawią się tu także: ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia, przejścia dla zwierząt oraz pasy zieleni. Jeśli chodzi o obiekty inżynierskie to powstanie tu : 5 wiaduktów drogowych, 3 przejścia dla zwierząt górą, 3 przejścia dla zwierząt dołem oraz 9 przepustów ekologicznych.

– Powiat niżański i powiat stalowowolski bardzo zyskają dzięki budowie tego odcinka drogi ekspresowej S19. Lepsze skomunikowanie oznacza więcej szans na rozwój. Liczymy na to, że dzięki budowie tej drogi zostanie uwolniony potencjał rozwojowy, jaki drzemie w mieszkańcach woj. podkarpackiego – powiedział sekretarz stanu w MI Rafał Weber.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm z liderem Mostostal Warszawa oraz Acciona Construccion SA. Zakończenie robót zaplanowane jest w 2022 roku.