Rozmawiali o wierszach

11 stycznia w MBP odbyły się kolejne Warsztaty literackie “Wers” dla dzieci i młodzieży stalowowolskich szkół. Tym razem spotkanie poświęcone było analizie najnowszych utworów młodych poetów.

Uczestnicy wzięli udział w zabawie literackiej. Polegała ona na odgadywaniu, kto jest autorem wiersza. Napisane przez uczestników zajęć teksty nie były łatwe do rozpoznania autora, bo ich twórcy postarali się zmylić swoich przyjaciół i stworzyli nietypowe dla siebie wiersze.

Później opiekunki warsztatów poprowadziły rozmowę o zaprezentowanych utworach poetyckich. Zwróciły uwagę na zastosowanie nowatorskich środków stylistycznych, które podkreślały niezwykłość opisywanych zjawisk, wywoływały głębokie emocje i wydobywały ukryte znaczenia. Młodzi poeci analizowali kto jest podmiotem lirycznym, do kogo jest adresowany wiersz, jakie jest jego przesłanie. Dyskutowali także o tytule, który jest znaczącym elementem w utworze. To tytuł często nas ukierunkowuje, budzi zaciekawienie, niekiedy zaskakuje. Uczestnicy warsztatów potwierdzili, że często nie stosują tytułów, by nie ograniczać odbiorcom możliwości różnego interpretowania wiersza. Tradycyjnie odbył się Turniej Jednego Utworu. Jego laureatką została Lena Iwanicka. Na koniec zajęć prowadzące zachęciły swoich podopiecznych do wzięcia udziału w konkursach poetyckich takich jak: “Liryczne Jasło”, “Gdy słowa dojrzewają” i “Tak piszę o muzyce”.

Żródło MBP Stalowa Wola