Robert Bednarz – nowy starosta niżański

Zobacz kim jest i jakie ma plany rozwoju powiatu nowy starosta niżański