Przyjazny dom

Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli to miejsce przyjazne wielu osobom przede wszystkim przewlekle chorym.