Przeczytaj w MBP o konstytucji 3 maja i samą konstytucję

W dniu uchwalenia Konstytucji – 3 maja 1791 roku –  przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska. Wspomniana Ustawa Rządowa była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po Stanach Zjednoczonych, ustawą zasadniczą. Została zniesiona również wolna elekcja. Zastąpiła ją władza dziedziczna, którą po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przejąć władca z dynastii Wettynów.

To fakty na temat majowej Konstytucji, które powinien znać każdy Polak, ale jest również wiele intrygujących faktów, ciekawostek i okoliczności, które towarzyszyły jej uchwaleniu z którymi warto się zapoznać. Na przykład ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa. Szlachta – gołota, mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatków. Konstytucja 3 maja wprowadzała pięciu ministrów: policji, pieczęci spraw wewnętrznych, pieczęci spraw zagranicznych, ministra belli (wojny) i ministra skarbu. Katolicyzm został uznany za religię panującą, zapewniając jednocześnie swobodę wyznań, zaś apostazja wciąż była uznawana za przestępstwo. Zapis o katolicyzmie jako religii panującej miał uciszyć tę część posłów, która nie należała do lóż masońskich. Wolnomularze nie zamierzali respektować tego prawa, za przynależność do lóż masońskich groziła ekskomunika.

Szczegółowo,  z tymi i innymi faktami oraz wydarzeniami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z Konstytucją 3 maja możecie się drodzy Czytelnicy zapoznać przeglądając literaturę w której znajdą się rozdziały poświęcone majowej konstytucji właśnie. Jest ona dostępna m.in. w Czytelni Biblioteki Głównej. To m.in. „Poczet królów i książąt Polski”, „Polska wielka księga historii”, czy dla młodszych czytelników „Historia Polski dla Piotrka”.  Oczywiście jest dostępna i Konstytucja. Zapraszamy.

Żródło MBP Stalowa Wola