Projekt: „Nasz Mały Sportowiec- Wielki Człowiek ”

Zespół Szkół nr 6 Specjalnych i Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” w Stalowej Woli podsumowały projekt: „Nasz Mały Sportowiec- Wielki Człowiek ”. W ramach projektu prowadzone były zajęcia sportowe dla dzieci niepełnosprawnych.