Profilaktyka dla dzieci i młodzieży

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli miała miejsce konferencja poświęcona wparciu dzieci i młodzieży. Od wielu lat psycholodzy i pedagodzy, pracujący w stalowowolskich placówkach oświatowych, biorą udział w projekcie prowadzonym przez Poradnię, który ma na celu podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze różnych, trudnych zachowań. W ramach tego projektu przeprowadzili w szkołach badania ankietowe, na podstawie których wyodrębnili problemy, z którymi zmagają się dzieci i młodzież. Wyniki ankiety zostały przedstawione, podczas minionej konferencji.