Profilaktyk na konferencji „Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych”

Aspirant sztabowy Bernard Dul uczestniczył w powiatowej konferencji zorganizowanej w Centrum Historii i Tradycji w Nisku przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nisku. Program konferencji przewidywał wystąpienia przedstawicieli instytucji, zajmujących się zgubnymi skutkami eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi.

Konferencję otworzyła Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku Maria Budkowska. Po wstępie, głos zabrał przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Radosław Gruss. Prelekcja dotyczyła problemowych zachowań młodzieży po zażyciu środków psychoaktywnych. 

Kolejnym prelegentem była Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku Dorota Rabińska, która przestawiła zagadnienia związane z przeciwdziałaniem ryzykownych zachowań młodzieży.

Swoje wystąpienie miał również profilaktyk z niżańskiej komendy, aspirant sztabowy Bernard Dul, który przedstawił prawne aspekty związane z posiadaniem środków odurzających. Prezentacja multimedialna wykorzystana w trakcie prelekcji miała za zadanie wyczulenie dorosłych na konsekwencje karne związane z eksperymentowaniem z narkotykami oraz wpływ ich na dorosłe życie.

Celem konferencji było podkreślenie wagi działań edukacyjnych w pracy z młodzieżą oraz potrzeby wielopłaszczyznowej współpracy instytucji lokalnych w walce z problemami uzależnień. Uczestniczyli w niej dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele oraz przedstawiciele sądu i prokuratury.

 

Źródło KPP Nisko