Pracodawco zgłoś swój udział w VI Targach Pracy

Wielkim krokami zbliżają się VI Stalowowolskie Targi Pracy. Odbędą się one 12 kwietnia w Bibliotece Międzyuczelnianej. Organizatorem wydarzenia jest Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli.

Pracodawcy i instytucje rynku pracy mogą zadeklarować swój udział do do 15.03.2019 r. przesyłając wypełniony Kwestionariusz zgłoszeniowy na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 8, 37-450 Stalowa Wola, faksem 15 643 37 87 lub pocztą elektroniczną na adres: alasinska@pupstalowawola.pl