Pomoc dla szpitala

Niżański szpital prosi o pomoc finansową władze gmin podległych powiatowi niżańskiemu.