Podsumowanie projektu

W NCK “Sokół” odbyło się spotkanie podsumowujące projekt “Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III”.