Podsumowanie 2 lat działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Rudniku nad Sanem

Niemalże 2 lata temu, 15 lutego 2018 roku rozpoczęła działalność pierwsza bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim.  Wypożyczalnia mieści się w Rudniku nad Sanem na ul. Piłsudskiego 9 (budynek dawnego LO). W ciągu dwóch lat aż 591 osób skorzystało ze sprzętu.

Powstanie wypożyczalni zrealizowano w ramach zadania pn. „Utworzenie
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego
w powiecie niżańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był realizowany w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.
W wypożyczalni można bezpłatnie wypożyczyć m.in.: sprzęt pielęgnacyjny (np.
krzesła sedesowe, krzesełka pod prysznic, wózki toaletowo-prysznicowe, itp.), sprzęt rehabilitacyjny (np. łóżko elektryczne, stół rehabilitacyjny, materac rehabilitacyjny składany, pionizator statyczny, itp.) i sprzęt wspomagający (np. balkoniki, kule pachowe, wózki inwalidzkie pneumatyczne, podnośnik transportowy, itp.).

Z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu łącznie w 2018 i 2019 skorzystało 366
Beneficjentów Pomocy, wszyscy zostali przeszkoleni w zakresie
obsługi sprzętu, natomiast z bezpłatnego transportu wypożyczanego sprzętu
skorzystało 196 Beneficjentów. U 181 Beneficjentów podniosła się sprawność
fizyczna po opuszczeniu projektu, natomiast łącznie w przeciągu 2 lat podpisano 591 umów o wypożyczenie sprzętu.

Najczęściej wypożyczanym sprzętem były:

  • łózka elektryczne,

  • wózki inwalidzkie,

  • podpórki czterokołowe,

  • rowerki stacjonarne magnetyczne,

  • bieżnie,

  • balkoniki,

  • materace przeciwodleżynowe,

  • podnośnik transportowy,

  • krzesełka sedesowe i prysznicowe.

W 2017 r. zakupiono sprzęt na kwotę 348.633,13 zł, m.in.: krzesła sedesowe,
krzesełka pod prysznic, wózki toaletowo-prysznicowe, siedzisko nawannowe
obrotowe, rotor do rehabilitacji kończyn górnych, piłki rehabilitacyjne, masażer
ręczny, materac rehabilitacyjny składany, drabinki rehabilitacyjne przy łóżkowe, kliny rehabilitacyjne(20×15,10) (100x80x30) (30x20x16) (50x35x20) (70x60x30), rowerki stacjonarne magnetyczne, bieżnie elektryczne, stół rehabilitacyjny, fotele
rehabilitacyjne, pioniozator statyczny, pionizator dynamiczny, balkoniki, balkoniki
dziecięce podpórki, kule łokciowe, kule pachowe, laski, trójnóg, czworonóg, poduszki przeciwodleżynowe, stoliki do łózka, pompa zmiennociśnieniowa do materaca przeciwodleżynowego, stabilizatory, ortezy, tutory, gorsety ortopedyczne, kołnierze ortopedyczne, poduszki przeciwobrzękowe, inhalatory, glukometry, lampy na podczerwień, łózka rehabilitacyjne elektryczne, wózki inwalidzkie, pneumatyczne rurowe materace przeciwodleżynowe, podnośnik transportowy, koncentratory tleny, aparaty odwodzące kończynę górną, ssaki do oczyszczania dróg oddechowych);

W 2018 r. dodatkowo dokupiono sprzęt na kwotę: 95.208,45 zł min.: balkonik z
podpaszkami, pionizator dynamiczny, wózek inwalidzki dla dziecka, orbitrek (maks.
waga użytkownika do 130 kg), orbitrek (maks. waga użytkownika do 150 kg),
krzesełko prysznicowe na kółkach, podpórka czterokołowa z podparciem pod łokcie
typu ambona, krzesełko sedesowe, pneumatyczny materac przeciwodleżynowy,
podnośnik transportowy, bieżnia, przenośny koncentrator tlenu 3 l, przenośny
koncentrator tlenu 5 l, podpórka dwukołowa aluminiowa, łóżko rehabilitacyjne
elektryczne.

W 2019 r. w lutym dokupiono 6 łóżek elektrycznych za kwotę 12.891,96 zł oraz w
lipcu dokonano zakupu 5 łóżek na kwotę 10.578,50 zł, łącznie dokupiono 11 łóżek
rehabilitacyjnych elektrycznych na kwotę 23.476,46 zł.
Sprzęt, który jest udostępniany w wypożyczalni został zakupiony za łączną kwotę
467.318,04 zł.

W związku z końcem realizacji projektu pn: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPL.08.03.00-IP.01-18-013/16 Oś priorytetowa VIII Działanie nr 8.3, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku potwierdza kontynuację do zachowania trwałości projektu, poprzez nieodpłatne wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania, w celu stworzenia optymalnych warunków do opieki domowej osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej.