Podsumowali 2018 rok

Czas na podsumowanie zdarzeń ratowniczo – gaśniczych podjętych przez Straż Pożarną w powiecie stalowowolskim w ubiegłym roku.