Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy na rozbudowę drogi powiatowej ul. Sopockiej w Nisku

Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 mb”.

Koszt zadania wyniesie ponad 1,7 mln zł  z czego 50% kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dzięki pozyskanym środkom do końca października wykonana zostanie m.in. nawierzchnia na długości 1284 mb wraz z jej poszerzeniem, chodnik, odwodnienie oraz roboty wykończeniowe.