Podopieczni SOSW mają nową windę

W dniu tym tygodniu nastąpiło uroczyste oddanie do użytku windy osobowej wewnętrznej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku przeznaczonym na
potrzeby edukacyjne podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Rudniku nad Sanem – kolejnej zrealizowanej przez Powiat
Niżański w tym Ośrodku inwestycji.

W uroczystości, oprócz podopiecznych, pracowników i dyrekcji rudnickiego SOSW,
udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Dyrektor Oddziału PFRON
w Rzeszowie Maciej Szymański.

Wykonawcą inwestycji była Firmę Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy
Spółka Jawna z Tomaszowa Mazowieckiego. Budowa platformy, zrealizowana przez
Powiat Niżański, była możliwa dzięki dofinansowaniu zadania przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość zadania wyniosła 172.102,52 zł, w tym 86.051 zł
stanowi dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami
III” w obszarze B.
Zakres zadania obejmował budowę i montaż windy wewnętrznej trzypoziomowej.

– Przekazanie budynku po byłym LO w Rudniku nad Sanem, na potrzeby SOSW,
spowodowało zwiększenie bazy lokalowej Ośrodka, a budowa windy pozwoli
niepełnosprawnym uczniom swobodnie przemieszczać się pomiędzy piętrami budynku.
Dzięki zrealizowanemu zadaniu, poprzez zniesienie bariery architektonicznej, obiekt
stał się funkcjonalny i co najistotniejsze, bardziej dostosowany do potrzeb kształcenia,
wychowania, rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – mówi Starosta
Niżański Robert Bednarz.