Pierwsze wnioski o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla S19 złożone

Dzisiaj do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego złożone zostały wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla trzech odcinków S19 od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe o łącznej długości 24,3 km. Po uzyskaniu decyzji ZRID możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych.
Złożone wnioski dotyczą odcinków:

  • S19: węzeł Lasy Janowskie – węzeł Zdziary (9,3 km),
  • S19: węzeł Zdziary – węzeł Rudnik nad Sanem (9,0 km),
  • S19: węzeł Rudnik nad Sanem – węzeł Nisko Południe (6,0 km).

Umowy z wykonawcami na realizację tych kontraktów systemem projektuj-buduj zostały podpisane 18 czerwca 2018 roku. Zawierają one tzw. kamień milowy, który zakładał złożenie przez wykonawcę w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wniosku o wydanie decyzji ZRID w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli 18 kwietnia br.

Po uzyskaniu ZRID rozpoczną się prace w terenie. S19 Lasy Janowskie – Nisko Południe powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu. Kierowcy skorzystają z nowej trasy w IV kwartale 2021 roku.

Lasy Janowskie – Zdziary

Ten fragment liczy 9,3 km, jego wykonawcą jest konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe, a wartość podpisanego kontraktu to 236,328 mln zł.

Zakres robót obejmuje wykonanie docelowo drogi 2-wu jezdniowej wraz z budową obiektów inżynierskich, węzłów, MOP, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

Początek odcinka realizacyjnego przyjęto za węzłem Lasy Janowskie w granicach województwa lubelskiego. Początkowo droga ekspresowa S19 przebiega równolegle do istniejącej drogi krajowej DK-19. Następnie po przekroczeniu rzeki Bukowa droga kieruje się w lewo omijając stawy, przecina obszary leśne gdzie zlokalizowano po obu stronach drogi MOP Bukowa rodzaju I. Po wschodniej stronie, za cmentarzem droga omija miejscowość Domostawa. Dalej przecina kompleks leśny i krzyżuje się z DK 19, kierując się przez obszary polno-leśne w stronę miejscowości Kutyły, którą omija od zachodu. Następnie kieruje się na wschód i w okolicy miejscowości Zdziary poprzez łącznik dochodzi do drogi krajowej nr 19) w węźle Zdziary.

Inwestycja obejmuje 2 mosty, 10 wiaduktów (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem), jedną kładkę dla pieszych, 15 przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt) oraz jeden węzeł drogowy – Zdziary.

Zdziary – Rudnik nad Sanem

Odcinek liczy 9 km, jego wykonawcą jest firma Mosty Łódź, a wartość podpisanego kontraktu to 286,886 mln zł.

Zakres robót obejmuje wykonanie docelowo drogi 2-wu jezdniowej wraz z budową obiektów inżynierskich, węzłów, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się za węzłem Zdziary. Po przekroczeniu DK19 droga przebiega przez kompleks leśny równolegle po jej wschodniej stronie. Od tego miejsca trasa przebiega nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie miejscowości Spokojna trasa wariantu odchyla się na wschód i biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej planowany jest w przyszłości węzeł Zapacz, na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Następnie trasa biegnie w kierunku południowo – zachodnim, równolegle do szerokotorowej linii kolejowej LK65, dalej przecina rzekę San, a następnie w okolicy miejscowości Nowa Wieś odsuwa się od pasa kolejowego w kierunku węzła Rudnik nad Sanem.

Przedsięwzięcie obejmuje jeden most, 8 wiaduktów (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem) oraz 9 przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt).

Rudnik nad Sanem – Nisko Południe

Trasa liczy 6 km, jego wykonawcą jest konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe, a wartość podpisanego kontraktu to 196,339 mln zł.

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się w węźle Rudnik nad Sanem na przecięciu z DK-77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa zbliża się ponownie do szerokotorowej linii kolejowej LK65, biegnąc równolegle do niej, a następnie w węźle Nisko Południe krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz kilometr dalej z linią kolejową LK65.

Przedsięwzięcie obejmuje 6 wiaduktów (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem) oraz 6 przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt).

S19 na Podkarpaciu

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Dotychczas oddanych do ruchu zostało 30,2 km trasy. W realizacji (w systemie projektuj i buduj) jest 54,2 km. W przygotowaniu (na etapie koncepcji programowej) jest 85,2 km.

źródło: rynekinfrastruktury.pl/GDDKiA