Pezentacja Kadydatów do Rady Miejskiej i Powiatu SPS