Otwracie drogi w Kurzynie Średniej

W ostatnim czasie miało miejsce uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji wykonanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica”.